1989 - 1999 г.

2000 и 2001 г.

-2002-2005 г.

2006г.

 

 

 

Цените са в български лева, при покупка на едро - над 500 лв. При покупка на дребно, цените са с около 13% по-високи.
Тъй като от всеки номер обикновено има по няколко модела, цените се определят от първите една или две цифри преди тирето.
Например пръстени: 35-1, 35-8, 35-26....
или колиета: 21-1, 21-5, 21-13...
или брошки 25А-1, 25А-3...
Цифрите след тирето определят номера на модела, но цените на всички артикули започващи примерно с 35-........ са еднакви.

 
№ 1А.- 105.00 лв.№ 24.-- 39.10 лв.
№ 1B.- 165.00 лв.№ 25.-- 49.10 лв.
№ 2.--- 44.10 лв.№ 25А.-57.10 лв.
№ 3.--- 125.00 лв.№ 25B.-65.00 лв.
№ 4.--- 44.20 лв.№ 26.-- 37.00 лв.
№ 5.--- 45.00 лв.№ 27.-- 29.00 лв.
№ 6.--- 47.10 лв.№ 28.-- 31.00 лв.
№ 6А.- 33.10 лв.№ 29.-- 27.00 лв.
№ 7.--- 50.10 лв.№ 30.-- 59.00 лв.
№ 8.--- 55.10 лв.№ 31.-- 54.00 лв.
№ 9.--- 29.10 лв.№ 32.-- 52.00 лв.
 № 33.--- 22.00 лв.
№ 11.---16.00 лв.№ 34.-- 24.00 лв.
№ 12.-- 27.10 лв.№ 35.-- 44.00 лв.
№ 13.-- 36.30 лв.№ 36.--- 15.00 лв.
№ 14.-- 39.30 лв.№ 37.-- 55.00 лв.
№ 15.-- 40.30 лв.№ 37А.-30.00 лв.
№ 16.-- 39.30 лв.№ 38.-- 26.50 лв.
№ 17.-- 37.30 лв.№ 39.-- 53.50 лв.
№ 18.-- 29.30 лв.№ 40.-- 32.50 лв.
№ 19.-- 30.30 лв.№ 41.-- 31.50 лв.
№ 20.-- 68.10 лв.№ 42.-- 44.50 лв.
№ 21.-- 64.10 лв.№ 43.-- 64.50 лв.
№ 22.-- 43.10 лв.№ 44.-- 65.00 лв.
№ 23.-- 40.10 лв.№ 45.-- 21.00 лв.
  
 
лична колекция