1 - Ficus carica е 4 год. смокиня. Посадих я от семе, но не се надявам скоро да хапна от плода й. През зимата я прибирам в не отоплявано помещение заедно с няколко други по-топлолюбиви дръвчета, защото иначе няма да се събуди. Проверих го нееднократно.

2 - Abies alba Mill е 10 год. витошки смърч. Като го гледам жадува някой щъркел а направи гнездото си върху му, ала май е още раничко, а?

3 - Juniper или обикновена хвойна на около 9, 10 год. е посадена в хралупата на изгнило буково дръвче. За година само корените й пронизаха дръвчето и се вкопчиха в земята под него, затова се наложи да го поставя в чиния с малко пръст.

4 - Plum си е червенолистна слива на 4 год. Отязах цъфнало клонче от слива, засадих го под един обърнат аквариум и то не само се хвана, ами взе че цъфна на следващата година, че и на по-седващата... Ето на това му казвам аз преждевременно полово съзряване.

5, 6 и 7 - Pinus laricio Poir е черен бор на 10-12год. Извадих го от шкарпа на един пък край Кърджали. Може би трябва да махна тлъстигата която расте в основата му, за да се виждат по добре корените му. Сигурно и това ще стане някой ден.

1 2
3 4
5 6
 
7