1, 2 и 3 - Cornus mas е около 12 год. дрян. Растеше край оградата на резерват Ропотамо. Развиваше се чудесно при мен от пролетта на 94год. За съжаление миналата пролет не се събуди. Боя се че вината е моя. Май прекалих с пролетното подхранване.

4 - Qercus (някакъв си) е петнадесетина годишно дъбче. Много бавно растящо, но все пак вече доста по-едро отколкото на тази стара снимка.

5 - Laburnum vulgare Gribs е около 6 годишна акация с популярно название Златен дъжд. Отгледах я от семе. От тази година не е в колекцията ми.

6 - Abies Nordmanniana Stev е кавказка ела в парче камък. Възрастта й е 6 год. Това лято се смилих над нея и я посадих заедно с камъка в земята. Предполагам че максимум за три години ще го превърне в пясък.

1 2
3 4
5 6