Другите страници от тази тема са горе в дясно.

За да разгледате другите теми, чукнете с мишката на някоя от връзките в кафяво под този надпис.

Това са ножовете от които можете да си купите, стига някой от тях да ви хареса достатъчно.

Цена 2500 лв.

Кинжал "Виторог"

Острие
- 300 х 35 x 5мм. Дамаска стомана 60 слоя. Зоново закалено. Дамаскът е изкован от стомани 15N20, С70 и К 790 произведени от
Бьолер.

Дръжка - Абанос и кориан. Инкрустации - бронз.

Кания - Абанос и кориан. Инкрустации - бронз.
274-1